Välkommen, vi hjälper dig med Din grund!

gjuta-grundGrunden är bland det absolut viktigaste som du bygger när det kommer till att skapa sig ett helt nytt boende. Det är för många säkert en ganska självklar sak, och ingenting som man tänker närmare på när det kommer till nybygget, det ska bara finnas där. Här på dingrund.se kommer vi att göra dig medveten om att grunden är väldigt viktigt att ha i åtanke, framför allt när det kommer till vad man kan och inte kan göra, dessutom vad man måste göra. Ska man ha krypgrund, platta på mark eller en källare? Vilken lösning som du än väljer så är det viktigt att grunden har ett stabilt och torrt underlag, en undergrund.

Grunden – den viktigaste delen av huset
En grund ska ge ett bra och stabilt underlag till stommen och skydda mot radon. Grunden ska också kunna hålla huset torrisolerat mot kyla, och den ska naturligtvis också ge huset en fin karaktär. Oavsett vilken grund du nu kan eller kommer att välja så är det alltid så att man ska vara noga med undergrunden, markens egenskaper avgör nämligen hur undergrunden ska vara och vilken grund du i slutändan kan ha. Din kommun kan oftast ge dig uppgifter om hur marken ser ut på berört område.

Det viktigaste i det hela är att hålla grunden torr. Den ska vila på ett underlag av grus eller stenmaterial så att vatten inte sugs upp i grunden, vilket gör att dränering är väldigt viktigt för att grunden ska fungera som den ska. Fukt i huset är nämligen döden själv och det finns tre olika typer som ofta drabbar svenska villor. De är byggfukt, markfukt och luftfukt. Huset måste nämligen skyddas från fukt både från utsidan och från insidan. Att bygget sker proffsigt och man har en ventilation och dränering som fungerar bra kommer göra att du kan känna dig säker rent fuktmässigt.

Det är alltså en hel del som man behöver tänka på när det kommer till att anlägga en grund för sitt hus, och som ni kanske har förstått så handlar det väldigt ofta om fuktfrågan, och hur man angriper det problemet på bästa sätt. Vi hoppas att vi här kan ge dig en bra start på ditt byggande och samtidigt ge dig ett försprång i arbetet så att du vet vad som behövs göras för att få en bra och stabil grund som skyddar ditt hus på ett säkert sätt!